Rıchard Dıenst

Rıchard Dıenst

Yazar hakkında

Rutgers Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı

profesörü olup görsel medya, Brecht, Godard ve

kuramsal tartışmalara odaklanmadıktadır. İlk çalış-

ması Still Life in Real Time: Theory After

Television’da (1994) televizyonun kuram kavra-
mını ve kuramsallaştırmayı nasıl dönüştürdüğünü

tartıştı. Ardından kültürel çalışmaların zirve döne-
minde alanı uluslararası bir perspektifle genişleten

bir derleme hazırladı. ‘Borç Bağları’ yazarın ekono-
mik krizin kültürel çalışmalar bağlamında yeniden

okunmasından doğmuş, borçluluğun gündelik

hayatımızın boyutlarını nasıl yeniden şekillendirdiği-
ne eğilmiştir.

Yazarın eserleri

Email Listesi
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Kapat