Borç Bağları
Bookmark and Share

Borç Bağları

 

“Bu olağanüstü derecede açık ve kışkırtıcı küçük kitapta, Richard Dienst’in en radikal 
önerisi çok fazla borçla değil, aslında çok azıyla yüklü olduğumuzdur. Evet, bize hük
meden kurumların ve güç biçimlerinin borçluluk düzenini reddetmenin ve kaçmanın 
yollarını bulmalıyız, fakat aynı zamanda ve muhtemelen çok daha önemli olarak, borç
suzluğun temel bir insani durum olduğunun farkına varmalı ve bir an önce bizleri bir
birimize bağlayacak ve özgür kılacak toplumsal bağları oluşturmalıyız. Bu iki görevin 
birleşimi başlı başına heyecan verici ve hatta devrimci bir projedir.”
Ne bulutlar ne de metafizik âlemler modernliği bilir, çünkü modernliğin evrenselliği 
cüzdanınızda, sizi bitmek bilmeyen bir borç sarmalında sürükleyen ve hayatla özdeşle
şen, onunla yer değiştiren bir hareketten müteşekkil.
Richard Dienst nasıl oldu da borçluluk toplumumuzun yegâne müştereği haline geldi 
diye soruyor. 2008’de Amerikalı ev sahiplerinin borçlarının dünya çapında krize sebep 
olduğu, Ereğli gibi 109.000 nüfuslu bir ilçede 60.000 kişinin icralık hale geldiği, herke
sin kredi kartı borcundan dert yandığı bir dünya nasıl zuhur etti? Kredi kriziyle beraber 
bankalar, ülkeler, aileler iflas etti. Yunanistan ve İspanya’da Düyun-u Umumiye idareleri 
kuruldu. Her yerde ‘Yetersiz Bakiye’ ikazını duyuyor, her daim borçlanıyoruz. Bu küresel 
hal siyaseti de dönüştürüyor, siyaset ve özgürlük kavramlarını yeniden müzakereye açı
yor. Borcun oluşturduğu “bağlar” ile finansal araç ve kurumların oluşturduğu borçluluk 
düzeni arasındaki ilişki dünyamızı nasıl şekillendiriyor?
Mizahi ve canlı bir dille yazılan Borç Bağları, Obama’nın ulusal güvenlik stratejisi, 
Prada mağazalarının mimarisi, U2’nin solisti Bono’nun “Afrika’nın Borçları Silinsin” 
kampanyasındaki halleri ve Marx’ın anlattığı bir peri masalından hareketle pratikler üze
rinden borcu kuramsallaştırıyor.
Piyasaların, siyasete tahakkümüne 2011 sonrası her yerde isyan bayrağının açıldı
ğı, Syriza’nın iktidara gelebildiği, Büyük Buhran’daki eşitsizlik seviyesine geri dönülen 
dünyamızda, özgürlüklerimizin geleceği ve teminatı; borcun siyasallaşmasından, uz
manların büyülü dünyasından çıkarak yeryüzüne inmesinden geçiyor.
– Michael Hardt

“Bu olağanüstü derecede açık ve kışkırtıcı küçük kitapta, Richard Dienst’in en radikal 
önerisi çok fazla borçla değil, aslında çok azıyla yüklü olduğumuzdur. Evet, bize hük
meden kurumların ve güç biçimlerinin borçluluk düzenini reddetmenin ve kaçmanın 
yollarını bulmalıyız, fakat aynı zamanda ve muhtemelen çok daha önemli olarak, borç
suzluğun temel bir insani durum olduğunun farkına varmalı ve bir an önce bizleri bir
birimize bağlayacak ve özgür kılacak toplumsal bağları oluşturmalıyız. Bu iki görevin 
birleşimi başlı başına heyecan verici ve hatta devrimci bir projedir.”
Ne bulutlar ne de metafizik âlemler modernliği bilir, çünkü modernliğin evrenselliği 
cüzdanınızda, sizi bitmek bilmeyen bir borç sarmalında sürükleyen ve hayatla özdeşle
şen, onunla yer değiştiren bir hareketten müteşekkil.
Richard Dienst nasıl oldu da borçluluk toplumumuzun yegâne müştereği haline geldi 
diye soruyor. 2008’de Amerikalı ev sahiplerinin borçlarının dünya çapında krize sebep 
olduğu, Ereğli gibi 109.000 nüfuslu bir ilçede 60.000 kişinin icralık hale geldiği, herke
sin kredi kartı borcundan dert yandığı bir dünya nasıl zuhur etti? Kredi kriziyle beraber 
bankalar, ülkeler, aileler iflas etti. Yunanistan ve İspanya’da Düyun-u Umumiye idareleri 
kuruldu. Her yerde ‘Yetersiz Bakiye’ ikazını duyuyor, her daim borçlanıyoruz. Bu küresel 
hal siyaseti de dönüştürüyor, siyaset ve özgürlük kavramlarını yeniden müzakereye açı
yor. Borcun oluşturduğu “bağlar” ile finansal araç ve kurumların oluşturduğu borçluluk 
düzeni arasındaki ilişki dünyamızı nasıl şekillendiriyor?
Mizahi ve canlı bir dille yazılan Borç Bağları, Obama’nın ulusal güvenlik stratejisi, 
Prada mağazalarının mimarisi, U2’nin solisti Bono’nun “Afrika’nın Borçları Silinsin” 
kampanyasındaki halleri ve Marx’ın anlattığı bir peri masalından hareketle pratikler üze
rinden borcu kuramsallaştırıyor.
Piyasaların, siyasete tahakkümüne 2011 sonrası her yerde isyan bayrağının açıldı
ğı, Syriza’nın iktidara gelebildiği, Büyük Buhran’daki eşitsizlik seviyesine geri dönülen 
dünyamızda, özgürlüklerimizin geleceği ve teminatı; borcun siyasallaşmasından, uz
manların büyülü dünyasından çıkarak yeryüzüne inmesinden geçiyor.
– Michael Hardt

Liste Fiyatı : 20,00 TL
Barkod:9789944105750
Boyut:13*5-21
Sayfa Sayısı:208
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:Şubat 2015
Çeviren:sercan karadoğan
Kapak Türü:karton
Kağıt Türü:kitap kağıdı
Dili:TürkçeBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Rıchard Dıenst

Yazar hakkında

Rutgers Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olup görsel medya, Brecht, Godard ve kuramsal tartışmalara odaklanmadıktadır. İlk çalış- ması Still Life in Real Time: Theory After Television’da (1994) televizyonun kuram kavra- mını ve kuramsallaştırmayı nasıl dönüştürdüğünü tartıştı. Ardından kültürel çalışmaların zirve döne- minde alanı uluslararası bir perspektifle genişleten bir derleme hazırladı. ‘Borç Bağları’ yazarın ekono- mik krizin kültürel çalışmalar bağlamında yeniden okunmasından doğmuş, borçluluğun gündelik hayatımızın boyutlarını nasıl yeniden şekillendirdiği- ne eğilmiştir.

Barkod:9789944105750
Boyut:13*5-21
Sayfa Sayısı:208
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:Şubat 2015
Çeviren:sercan karadoğan
Kapak Türü:karton
Kağıt Türü:kitap kağıdı
Dili:Türkçe
Kapat