Batı Uygarlığı
Bookmark and Share

Batı Uygarlığı

Ütopya ve Trajedi
  • Batı uygarlığının kurucu temelleri neler? 
  • Batı uygarlığının insanlığa trajik sorunlar yaşatmasının kökeninde neden paganizm ve sekülerizm gizli? 
  • Batı uygarlığı, niçin sürekli olarak ütopyalar ve trajediler üretiyor? 
  • Neopaganizm ve teknopaganizmin tezahürleri ve sonuçları neler? 
  • Batı uygarlığı, yaşadığı ve tüm dünyaya yaşattığı felsefi bunalımı aşabilecek mi? 
Ül­ke­miz­de Ba­tı uy­gar­lığına dâ­ir hâ­lâ baş­tan çıka­rıcı ve ayar­tıcı ef­sa­ne­ler üret­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Oy­sa ba­tı top­lum­la­rı bi­le ar­tık Ba­tı uy­gar­lığını ef­sa­ne­leş­ti­ren söy­lem­le­ri çok­tan terk et­miş du­rum­da­lar. 
Ge­or­ge Frank­le’ın bu ki­ta­bı, bi­zim Ba­tı uy­gar­lığına dâ­ir ge­liş­tir­di­ği­miz ef­sa­ne­le­rin na­sıl an­lam­sız, karşılığı ol­ma­yan ve içi boş “ma­sal­lar” ol­du­ğu­nu çar­pıcı ve sar­sıcı bir dil­le göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Bu me­tin, Ba­tı’da da ben­zer­le­ri he­nüz ya­zıl­ma­yan bir ilk ve ön­cü me­tin: Frank­le, psi­ka­na­li­zin im­kân­la­rını ve te­orik araç­la­rını Ba­tı uy­gar­lığının kül­tü­rel, düşün­sel ve top­lum­sal soy­kü­tü­ğü­nü çıka­ran ve tar­tışan ne­fes ke­si­ci bir zi­hin­sel yol­cu­lu­ğa çıka­rıyor he­pi­mi­zi. 
Ay­rıca met­nin di­li­nin aka­de­mik jar­gon­dan uzak ol­ma­sı, met­nin iz­le­nir­li­ği­ni ko­lay­laş­tırıyor. 
Hem ça­ğın ru­hu­nun, hem de ça­ğın ru­hu­nu oluş­tu­ran ku­ru­cu te­mel­le­rin soy­kü­tü­ğü­nün kav­ra­nıl­ma­sı sü­re­cin­de Frank­le’ın ki­ta­bı, ufuk ve zi­hin açıcı ve vaz­ge­çil­mez bir kay­nak iş­le­vi gö­re­cek ça­lış­ma.

Ül­ke­miz­de Ba­tı uy­gar­lığına dâ­ir hâ­lâ baş­tan çıka­rıcı ve ayar­tıcı ef­sa­ne­ler üret­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Oy­sa ba­tı top­lum­la­rı bi­le ar­tık Ba­tı uy­gar­lığını ef­sa­ne­leş­ti­ren söy­lem­le­ri çok­tan terk et­miş du­rum­da­lar. 

Ge­or­ge Frank­le’ın bu ki­ta­bı, bi­zim Ba­tı uy­gar­lığına dâ­ir ge­liş­tir­di­ği­miz ef­sa­ne­le­rin na­sıl an­lam­sız, karşılığı ol­ma­yan ve içi boş “ma­sal­lar” ol­du­ğu­nu çar­pıcı ve sar­sıcı bir dil­le göz­ler önü­ne se­ri­yor.Bu me­tin, Ba­tı’da da ben­zer­le­ri he­nüz ya­zıl­ma­yan bir ilk ve ön­cü me­tin: Frank­le, psi­ka­na­li­zin im­kân­la­rını ve te­orik araç­la­rını Ba­tı uy­gar­lığının kül­tü­rel, düşün­sel ve top­lum­sal soy­kü­tü­ğü­nü çıka­ran ve tar­tışan ne­fes ke­si­ci bir zi­hin­sel yol­cu­lu­ğa çıka­rıyor he­pi­mi­zi. 

Ay­rıca met­nin di­li­nin aka­de­mik jar­gon­dan uzak ol­ma­sı, met­nin iz­le­nir­li­ği­ni ko­lay­laş­tırıyor. Hem ça­ğın ru­hu­nun, hem de ça­ğın ru­hu­nu oluş­tu­ran ku­ru­cu te­mel­le­rin soy­kü­tü­ğü­nün kav­ra­nıl­ma­sı sü­re­cin­de Frank­le’ın ki­ta­bı, ufuk ve zi­hin açıcı ve vaz­ge­çil­mez bir kay­nak iş­le­vi gö­re­cek ça­lış­ma.

Liste Fiyatı : 20,00 TL
Barkod:9789753521932
Boyut:13.5x21
Sayfa Sayısı:320
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:2003
Kapak Türü:Karton
Kağıt Türü:2. Hamur
Dili:TürkçeBu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

George Frankle

Barkod:9789753521932
Boyut:13.5x21
Sayfa Sayısı:320
Basım Yeri:İstanbul
Basım Tarihi:2003
Kapak Türü:Karton
Kağıt Türü:2. Hamur
Dili:Türkçe
Kapat